43-150 Bieruń, Polska

ul. Świerczyniecka 87

++48 32 216-51-70

+48 32 216-51-71

DOTACJE

Europack Foils Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Dotacja na kapitał obrotowy dla Europack Foils Sp. z o.o.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności
finansowej oraz utrzymania prowadzenia bieżącej działalności w związku z trudnościami,
które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.


Wartość projektu: 226 914,12 PLN.
Dofinansowanie projektu z UE: 226 914,12 PLN.