43-150 Bieruń, Polska

ul. Świerczyniecka 87

++48 32 216-51-70

+48 32 216-51-71

Dbamy o ekologie
Zobacz

Integralną częścią polityki firmy Europack Foils jest dbałość o środowisko. W związku z ochroną środowiska uruchomiliśmy linię do recyklingu, dzięki której odpady foliowe powstałe w trakcie procesu produkcyjnego, jak również odpady nabyte przetwarzane są na wysokogatunkowy regranulat, stanowiący pełnowartościowy surowiec do dalszej produkcji. Powstały w wyniku recyklingu granulat pozwala na wytworzenie folii o bardzo wysokich parametrach technicznych, umożliwiającej produkcję worków foliowych charakteryzujących się doskonałą jakością.

Działalność firmy prowadzona jest w sposób przyjazny dla środowiska, a właściwe zarządzanie środowiskiem stanowi jeden z najważniejszych jej priorytetów.

Dokładamy wszelkich starań w zakresie maksymalnego wykorzystania stosowanych surowców i produktów ubocznych, tak aby redukować ilość generowanych odpadów, dbając jednocześnie o ich segregację i składowanie.

Realizujemy politykę środowiskową firmy uwzględniając wymagania i oczekiwania naszych klientów oraz dostawców. Aktywnie promujemy racjonalne gospodarowanie odpadami w otoczeniu naszej działalności, a ciągłe doskonalenie skuteczności i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem jest priorytetem dla wszystkich pracowników naszego zakładu.

Oferta naszych worków

Dotacje

Zapraszamy do kontaktu

tel. +48 32 216-51-70

tel. +48 32 216-51-71

faks +48 32 216-51-73

Gdzie jesteśmy

Europack Foils Sp. z o.o.

ul. Świerczyniecka 87

43-150 Bieruń, Polska